Spoed

 

Wanneer u een kind met spoed wilt verwijzen kan dat natuurlijk altijd, we zijn er om te helpen.

Voor spoedklachten maken we altijd plek op een van onze locaties.

Wel willen we graag dat de tandarts zelf, en dus niet de assistente, even belt met een van onze kindertandartsen. Dit mag op het spoednummer 033 2075085

 

Wat verstaan we onder spoed?

In dit schema leggen we uit wat wij onder spoed verstaan.

Spoed dezelfde dag

  • Trauma
  • Stuk van kies of vulling eruit met spontane pijn
  • Dikke wang of rood, koorts
  • Heel veel pijn ondanks geven van paracetamol
  • ’s Nachts huilen en wakker door de kiespijn

 

Semi spoed zelfde week

  • Last of pijn aan tanden en kiezen, maar gaat wel weg met paracetamol
  • Stuk van kies of vulling eruit, maar geen pijn
  • Stuk van tand af, geen pijn, maar beetje scherp
  • Stuk van tand af, geen pijn, maar wel lelijk

 

Algemeen

Als we een spoedafspraak maken voor een kind doen we ons best ervoor te zorgen dat we de oorzaak van de pijn wegnemen. Bij kiespijn is dit vaak een extractie.

Indien we andere problemen signaleren in de mond zullen we als het kind nog niet eerder bij ons geweest is een intake afspraak plannen om daarna het reguliere gewenning- en behandeltraject in te gaan.