GEVALLEN

Uw kind is gevallen op zijn/haar tanden, dat is erg vervelend. In de schema’s op deze pagina staat wat u voor uw kind kunt doen. Ook kunt u bepalen wanneer een bezoek aan de tandarts met spoed noodzakelijk is.

GEVALLEN OP MELKTANDEN

GEVALLEN OP BLIJVENDE TANDEN

Twijfel

Bij twijfel kunt u natuurlijk altijd bellen. Tijdens kantooruren naar 033 2075080 in de avond, vrijdagmiddag en in het weekend naar  0900 8602 of naar uw huistandarts.